WM Broniewskiego 8-8D, Fałata 19-19D – Walne Zebranie Wspólnoty

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej i Zarządca części wspólnej PIB „KMM” Sp. z o.o., uprzejmie zapraszają wszystkich członków Wspólnoty na zebranie, które odbędzie się dnia 17.03.2020r (wtorek) o godz.17.00 w biurze Administracji przy ul. Broniewskiego 4/103A w Toruniu.
Proponowany porządek obrad :

  1. Otwarcie Zebrania.
  2. Przedstawienie sprawozdania finansowego Wspólnoty Mieszkaniowej za 2019r.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przeksięgowania środków
  4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Wspólnoty.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu gospodarczego Wspólnoty
  6. Sprawy bieżące.
  7. Zakończenie zebrania.
Close Menu