WM Fałata 15-17A – Walne Zebranie Wspólnoty

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej i Zarządca części wspólnej PIB „KMM” Sp. z o.o., uprzejmie zapraszają wszystkich członków Wspólnoty na zebranie, które odbędzie się dnia 19.03.2020r. (czwartek) o godz. 17.00 w biurze Administracji przy ul. Broniewskiego 4/103A w Toruniu.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Zebrania.
  2. Przedstawienie sprawozdania finansowego Wspólnoty Mieszkaniowej za rok 2019
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przeksięgowania środków.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Wspólnoty.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie planu gospodarczego i wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zakresu robót remontowych.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na montaż stolarki okiennej w mieszkaniu przy ul. Fałata 17/5.
  8. Sprawy bieżące.
  9. Zakończenie zebrania.
Close Menu