WM Krasińskiego 100 – Walne Zebranie Wspólnoty

Zarządca nieruchomości Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Budowlane „KMM” Sp. z o.o., uprzejmie zaprasza wszystkich członków Wspólnoty Mieszkaniowej na zebranie, które odbędzie się dnia 24.01.2023r we wtorek o godz.14.00 w biurze Administracji KMM ul. Broniewskiego 4 lok.103 w Toruniu.

Proponowany porządek obrad :

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Przedstawienie sprawozdania finansowego Wspólnoty Mieszkaniowej za 2022r
  3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Wspólnoty.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu gospodarczego i ustalenie wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie modernizacji domofonów i utworzenia funduszu celowego
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu zasad rozliczania wody
  7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania funduszu legalizacyjnego
  8. Sprawy bieżące.
  9. Zakończenie zebrania.
Close Menu