WM Poznańska 284-284A – informacja dotycząca zebrania rocznego Wspólnoty

Szanowni Państwo
Ze względu na obecną sytuację epidemiczną oraz związane z tym ograniczenia informujemy, iż przewidywane na 1 kwartał 2021 coroczne zebranie Wspólnoty nie może odbyć się w tradycyjnej formie.
W związku z powyższym w przyszłym miesiącu wszyscy członkowie Wspólnoty otrzymają w formie korespondencyjnej sprawozdanie finansowe wraz z projektami uchwał oraz kartami do głosowania.
Propozycje uchwał można składać do dnia 05.02.2021 drogą mailową na adres administracji: administracja@kmm-zarzadzanie.pl lub do pani Magdaleny Sekleckiej -Adamkiewicz: magdalena.seklecka.adamkiewicz@gmail.com.

Close Menu