WM Winnica 41-43 – Walne Zebranie Wspólnoty

 • -

Zarząd Wspólnoty i Zarządca nieruchomości wspólnej uprzejmie zapraszają wszystkich Członków Wspólnoty Mieszkaniowej na zebranie, które odbędzie się dnia 30.03.2023r (czwartek) o godz. 16.00 w biurze administracji ul. Sobieskiego 14 w Toruniu (na terenie Osiedla Słoneczne Tarasy).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Przedstawienie sprawozdania finansowego Wspólnoty Mieszkaniowej za 2022 r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przeksięgowania środków.
 4. Informacja Zarządu z działalności za 2022 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Wspólnoty.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu gospodarczego i ustalenie wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad naliczania odsetek od nieterminowych płatności.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu w Rozdziale V – Zasady rozliczania kosztów energii cieplnej w kotłowni lokalnej na potrzeby ogrzewania i podgrzania wody we Wspólnocie zatwierdzonego Uchwałą 10/2015 i zmian zatwierdzonych Uchwałą 6/2019
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wydatkowania środków z Funduszu Remontowego
 10. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji wydatkowania środków z Funduszu Remontowego
 11. Sprawy bieżące.
 12. Zakończenie zebrania.
Close Menu