WM Winnica 41-43 – Walne Zebranie Wspólnoty

  • -

Zarząd Wspólnoty i Zarządca nieruchomości wspólnej uprzejmie zapraszają wszystkich Członków Wspólnoty Mieszkaniowej na zebranie, które odbędzie się dnia 24.03.2022r. (czwartek) o godz. 17:00 w  biurze administracji ul. Sobieskiego 14 w Toruniu (na terenie Osiedla Słoneczne Tarasy).

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania.
  2.  Przedstawienie sprawozdania finansowego Wspólnoty Mieszkaniowej za 2021 r.
  3.  Informacja Zarządu z działalności za 2021 r.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Wspólnoty.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu gospodarczego i ustalenie wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyborów uzupełniających do Zarządu Wspólnoty.
  7. Sprawy bieżące.
  8. Zakończenie zebrania.
Close Menu