WM Winnica 45-45D – Walne Zebranie Wspólnoty

Zarząd Wspólnoty i Zarządca nieruchomości wspólnej uprzejmie zapraszają wszystkich Członków Wspólnoty Mieszkaniowej na zebranie, które odbędzie się dnia 09.03.2022r. (środa) o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej nr 2 (stołówka) przy  ul. Targowej 15/17 w Toruniu.

Proponowany porządek obrad: 

 1. Otwarcie zebrania
 2.  Przedstawienie sprawozdania finansowego Wspólnoty Mieszkaniowej  za 2021 r.
 3.  Informacja Zarządu z działalności za 2021 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przeksięgowania środków 
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Wspólnoty za 2021r
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu gospodarczego i ustalenie wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną na 2022r
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania funduszu celowego na wymianę wodomierzy
   i legalizację ciepłomierzy
 8. Sprawy bieżące
 9. Zakończenie zebrania

Close Menu