WM Winnica 45-45D – Walne Zebranie Wspólnoty

Zarząd Wspólnoty i Zarządca nieruchomości wspólnej uprzejmie zapraszają wszystkich Członków Wspólnoty Mieszkaniowej na zebranie, które odbędzie się dnia 14.03.2023r (wtorek) o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 2 (stołówka) przy ul. Targowej 15/17 w Toruniu.
Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Przedstawienie sprawozdania finansowego Wspólnoty Mieszkaniowej za 2022 r.
 3. Informacja Zarządu z działalności za 2022 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przeksięgowania środków.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Wspólnoty za 2022r
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu gospodarczego i ustalenie wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną na 2023r
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozliczania niedoborów na tytule woda i ścieki.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu zasad rozliczania
  energii cieplnej i wody zatwierdzonego Uchwałą 5/2013 z dnia 27.09.2013r
 9. Sprawy bieżące
 10. Zakończenie zebrania.
Close Menu