WM Winnica 45-45D – Walne Zebranie Wspólnoty

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej i Zarządca części wspólnej PIB „KMM” Sp. z o.o., uprzejmie zapraszają wszystkich członków Wspólnoty na zebranie, które odbędzie się dnia 23.03.2020r. (poniedziałek) o godz. 17:00 w biurze administracji przy ul. Sobieskiego 14 w Toruniu.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania
  2. Przedstawienie sprawozdania finansowego Wspólnoty Mieszkaniowej za 2019 r.
  3. Informacja Zarządu z działalności za 2019 r.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przeksięgowania środków
  5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Wspólnoty.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu gospodarczego i ustalenie wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną
  7. Sprawy bieżące
  8. Zakończenie zebrania
Close Menu