Polna 8P – procedura odbioru prac na balkonach

W związku z zakończeniem remontu elewacji i balkonów informujemy o procedurze odbioru prac na balkonach:

– wszelkie zauważone wady należy zgłosić do administracji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.11.2018r. Niezgłoszenie usterek w powyższym terminie uznane będzie za brak uwag co do jakości wykonanych prac.
– zgłoszenia należy składać w formie pisemnej w biurze administracji ul. Polna 8F/1 lub na email: administracja@kmm-zarzadzanie.pl
– w mieszkaniach przeprowadzane będą wizje lokalne przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, Administracji Wspólnoty Mieszkaniowej w następujących terminach:
– mieszkania od nr 1 do 52 – w dniu 17.11.2018. (sobota) od godz. 9.00
– mieszkania od nr 53 do 101 – w dniu 24.11.2018. (sobota) od godz. 9.00

PROSIMY WŁAŚCICIELI MIESZKAŃ O OBECNOŚĆ W WYZNACZONYCH TERMINACH.

Close Menu