e-Kartoteki (PWI)

PIB KMM Sp. z o.o. udostępnia właścicielom lokali możliwość podglądu aktualnego stanu rozrachunków na Platformie Wymiany Informacji (PWI) Warunkiem niezbędnym do uruchomienia powyższej usługi jest złożenie stosownego oświadczenia (druk do pobrania tutaj).

id Użytkownika

Identyfikator użytkownika znajduje się na wydrukach z informacją wysokości opłat.  Dla jednej osoby przypisany jest jeden identyfikator, bez względu na ilość posiadanych lokali.

Hasło

W trakcie pierwszego logowania do systemu PWI następuje zmiana wskazanego w oświadczeniu hasła tymczasowego. Nowe hasło musi zawierać minimum 8 znaków, w tym małą i dużą literę oraz cyfrę lub znak specjalny. W przypadku problemów z logowaniem prosimy o kontakt z administratorem.
Close Menu