WM Boboli 49 – Walne Zebranie Wspólnoty

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej i Zarządca PIB „KMM” zapraszają wszystkich członków Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Boboli 49 na zebranie, które odbędzie się dnia 25.01.2022 r (wtorek) o godz. 13.00 przy ulicy Polnej 8 F w lokalu nr 1 w Toruniu (Administracja Wspólnoty).

Proponowany porządek obrad :

  1. Otwarcie Zebrania.
  2. Przedstawienie sprawozdania finansowego Wspólnoty Mieszkaniowej  za 2021r.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia przeksięgowania środków .
  4. Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia absolutorium dla Zarządu Wspólnoty .
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia  rocznego  planu gospodarczego i ustalenie wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu na 2022r.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wymiany wodomierzy i legalizacji ciepłomierzy.
  7. Sprawy  bieżące.
  8. Zakończenie Zebrania.
Close Menu