WM Broniewskiego 8-8D, Fałata 19-19D – przegląd kominiarski

Administracja Wspólnoty informuje, że w dniach

Broniewskiego 8-8D
12.04.2022 (wtorek) od godz. 16:30
23.04.2022 (sobota) od godz. 9:00

Fałata 19-19D
12.04.2022 (wtorek) od godz. 16:30
23.04.2022 (sobota) od godz. 10:00

przeprowadzana będzie okresowa kontrola przewodów kominowych w budynku.
Prosimy o udostępnienie mieszkań. W razie przewidywanej nieobecności
prosimy o kontakt z: Mateusz Wiśniewski 500 148 721.

W przypadku nieudostępnienia mieszkania właściciel zobowiązany
jest we własnym zakresie i na własny koszt zlecić przegląd oraz dostarczyć protokoły do administracji.

Brak odpowiedniego dokumentu skutkuje przejęciem odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w budynku a mające źródło w lokalu nie objętym kontrolą.
Obowiązek okresowej kontroli wynika z Prawa Budowlanego art. 62.1

Close Menu