WM Broniewskiego 8-8D, Fałata 19-19D – Walne Zebranie Wspólnoty

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej i Zarządca części wspólnej Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Budowlane „KMM” Sp. z o.o., uprzejmie zapraszają wszystkich członków Wspólnoty na zebranie, które odbędzie się dni 14.03.2022r (poniedziałek) o godz. 17.00  w  biurze Administracji  ul. Broniewskiego 4/103A w Toruniu.

Proponowany porządek obrad :

  1. Otwarcie Zebrania.
  2. Przedstawienie sprawozdania finansowego Wspólnoty Mieszkaniowej  za rok  2021
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przeksięgowania środków.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia absolutorium dla Zarządu Wspólnoty.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie  planu gospodarczego i  wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu. 
  6. Sprawy  bieżące.
  7. Zakończenie  zebrania.
Close Menu