Chełmińskie Tarasy – pojemniki na gruz budowlany

Postawienie na terenie Wspólnoty kontenera lub torby typu „big bag” na odpady budowlane należy zgłosić w administracji Wspólnoty najpóźniej na 1 dzień przed planowanym terminem celem wyznaczenia odpowiedniego miejsca, oraz czasu na jaki zostaje on postawiony.

Close Menu