WM Chełmińskie Tarasy – Walne Zebranie Wspólnoty

Zarządca nieruchomości Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Budowlane
„KMM” Sp. z o.o., uprzejmie zaprasza wszystkich członków Wspólnoty Mieszkaniowej na zebranie, które odbędzie się dnia  30.03.2022r ( środa) o godz.17.00  w sali budynku  Szkoły Podstawowej nr 3 przy  ul. Legionów 210  w Toruniu.

Proponowany porządek obrad :

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Przedstawienie sprawozdania finansowego Wspólnoty Mieszkaniowej  za 2021r
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przeksięgowania środków.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Wspólnoty.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia  rocznego  planu gospodarczego i ustalenie  wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania funduszu celowego na wymianę wodomierzy i  legalizację ciepłomierzy.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wykorzystania środków funduszu remontowego.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie wyborów uzupełniających do Zarządu Wspólnoty. 
  9. Sprawy  bieżące.

10. Zakończenie  zebrania.

Close Menu