WM Dojazd 1-5 – Walne Zebranie Wspólnoty

Zarząd  Wspólnoty  Mieszkaniowej i Zarządca  nieruchomości wspólnej PIB „KMM”  uprzejmie zapraszają Współwłaścicieli  nieruchomości na Zebranie, które odbędzie się w dniu 27.01.2022r. (czwartek)o godz.17.00 w suszarni budynku przy ul. Dojazd 1-5 w Toruniu.

Proponowany porządek obrad :

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Przedstawienie sprawozdania finansowego Wspólnoty Mieszkaniowej  za 2021r
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przeksięgowania środków.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Wspólnoty za 2021r.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia  rocznego  planu gospodarczego i ustalenie wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wymiany wodomierzy i legalizacji ciepłomierzy.
  7. Sprawy  bieżące.
  8. Zakończenie  zebrania.
Close Menu