WM Dojazd 1-5 – Walne Zebranie Wspólnoty

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej i Zarządca nieruchomości wspólnej PIB „KMM” uprzejmie zapraszają Współwłaścicieli nieruchomości na Zebranie, które odbędzie się w dniu 31.01.2023r (wtorek) o godz.17.00 w suszarni budynku przy ul. Dojazd 1-5 w Toruniu.

Proponowany porządek obrad :

  1. Otwarcie zebrania
  2. Przedstawienie sprawozdania finansowego Wspólnoty Mieszkaniowej za 2022r
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przeksięgowania środków
  4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Wspólnoty za 2022r
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu gospodarczego i ustalenie wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wymiany urządzeń zabawowych placu zabaw
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu zasad rozliczania energii cieplnej i wody
  8. Sprawy bieżące
  9. Zakończenie zebrania
Close Menu