WM Drzymały 19 – Walne Zebranie Wspólnoty

Zarządca  nieruchomości wspólnej PIB „KMM” w Toruniu, uprzejmie zaprasza wszystkich członków Wspólnoty Mieszkaniowej na zebranie, które odbędzie się dnia 26.01.2022 r w środę o godz. 18.30  w lokalu nr 1 przy ulicy Polnej 8F  w Toruniu (Administracja).

Proponowany porządek obrad :

  1. Otwarcie zebrania
  2. Przedstawienie sprawozdania finansowego Wspólnoty Mieszkaniowej za 2021r
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przeksięgowania środków.
  4. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium dla Zarządu Wspólnoty za 2021r
  5. Podjęcie uchwały o przyjęciu rocznego planu gospodarczego i ustalenie wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną
  6. Sprawy bieżące
  7. Zakończenie zebrania.
Close Menu