WM Drzymały 19 – Walne Zebranie Wspólnoty

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej i Zarządca nieruchomości wspólnej PIB „KMM” w Toruniu, uprzejmie zapraszają wszystkich członków Wspólnoty Mieszkaniowej na zebranie, które odbędzie się dnia 26.01.2023r w czwartek o godz. 18.30 w lokalu nr 1 przy ulicy Polnej 8F w Toruniu (Administracja).

Proponowany porządek obrad :

  1. Otwarcie zebrania
  2. Przedstawienie sprawozdania finansowego Wspólnoty Mieszkaniowej za 2022r
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przeksięgowania środków.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Wspólnoty za 2022r
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczego Wspólnoty
  6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania funduszu legalizacyjnego
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian zasad rozliczenia wody zatwierdzonych Uchwałą 9/2017 z dnia 16.02.2017r
  8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia zmian zasad rozliczenia energii cieplnej zatwierdzonych Uchwałą 8/2017 z dnia 16.02.2017r
  9. Sprawy bieżące
  10. Zakończenie zebrania
Close Menu