WM Drzymały 19 – współczynniki LAF (udostępnienie lokali)

W związku z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 07.12.2021 r. wprowadzono obowiązek stosowania współczynników korygujących LAF przy dokonywaniu kosztów centralnego ogrzewania.

Administracja Wspólnoty Mieszkaniowej informuje, że w dniu:

23.03.2023 r. (czwartek) w godz. 8.30-12.30 i 16.30-19.30

przeprowadzane będą prace przygotowawcze do sporządzenia świadectw energetycznych i obliczenia współczynników LAF.
Powyższe wiąże się z koniecznością udostępnienia wejścia do lokalu mieszkalnego.
Przewidywany czas wizyty w lokalu mieszkalnym wynosi ok.5 minut.

Prace wykona firma City Home mgr inż. arch. Arkadiusz Wyrzykowski
tel. kontaktowy 791 563 555

Close Menu