WM Fałata 11-13A – Walne Zebranie Wspólnoty

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Przedstawienie sprawozdania finansowego Wspólnoty Mieszkaniowej za rok 2022
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Wspólnoty.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie planu gospodarczego i wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do zatwierdzania zmian wysokości stawki na tytule ochrona i monitoring.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania funduszu legalizacyjnego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu zasad rozliczania energii cieplnej i wody zatwierdzonego Uchwałą 4/2014 z dnia 27.03.2014r
 8. Sprawy bieżące.
  • Omówienie projektu regulaminu pracy Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej
 9. Zakończenie zebrania.
Close Menu