WM Fałata 11-13A – Zebranie wspólnoty 13.03.2024.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej i Zarządca części wspólnej Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Budowlane „KMM” Sp. z o.o., uprzejmie zapraszają wszystkich członków Wspólnoty na zebranie, które odbędzie się 13.03.2024r (środa) o godz. 17.00 w biurze Administracji ul. Broniewskiego 4/103A w Toruniu.

Proponowany porządek obrad :

  1. Otwarcie Zebrania.
  2. Przedstawienie sprawozdania finansowego Wspólnoty Mieszkaniowej za rok 2023.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przeksięgowania środków
  4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Wspólnoty.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie planu gospodarczego i wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu pracy Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyborów uzupełniających do Zarządu Wspólnoty.
  8. Zakończenie zebrania.
Close Menu