WM Fałata 15-17 A- Zebranie wspólnoty 11.03.2024.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej i Zarządca części wspólnej Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Budowlane „KMM” Sp. z o.o., uprzejmie zapraszają wszystkich członków Wspólnoty na zebranie, które odbędzie się dnia 11.03.2024r ( poniedziałek ) o godz. 17.00 w biurze Administracji ul. Broniewskiego 4/103A w Toruniu.

Proponowany porządek obrad :

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Przedstawienie sprawozdania finansowego Wspólnoty za 2023 rok.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przeksięgowania środków.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Wspólnoty.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie planu gospodarczego i wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia remontu klatek schodowych.
  7. Sprawy bieżące.
  8. Zakończenie zebrania.
Close Menu