WM Grudziądzka 79 – zebranie wspólnoty 05.02.2024.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej i Zarządca PIB „KMM” zapraszają wszystkich członków WM przy ul. Grudziądzkiej 79 na zebranie, które odbędzie się dnia 05.02.2024r ( poniedziałek ) o godz. 17.30 w lokalu nr 1 przy ulicy Polnej 8 F w Toruniu (biuro Administracji).

Proponowany porządek obrad :

  1. Otwarcie Zebrania
  2. Przedstawienie sprawozdania finansowego Wspólnoty Mieszkaniowej za 2023r
  3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Wspólnoty
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu gospodarczego i ustalenie opłat na 2024r
  5. Sprawy bieżące
  6. Zakończenie zebrania
Close Menu