WM Koniuchy 7 – Walne Zebranie Wspólnoty

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej i Zarządca PIB „KMM” zapraszają wszystkich członków Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Koniuchy 7 na zebranie, które odbędzie się dnia 15.03.2023r. (środa) o godz.16.30 w lokalu nr 1 przy ulicy Polnej 8 F w Toruniu (Administracja osiedla).

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Przedstawienie sprawozdania finansowego Wspólnoty Mieszkaniowej za rok 2022.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Wspólnoty.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu gospodarczego i ustalenie wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia granicy nieruchomości wspólnej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad naliczania odsetek od nieterminowych płatności.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu porządku domowego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu zasad rozliczania energii cieplnej i wody.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozliczania niedoborów na tytule woda i ścieki.
 10. Sprawy bieżące.
 11. Zakończenie zebrania.
Close Menu