WM Krasińskiego 106-110 – Zebranie wspólnoty 06.03.2024.

ZAPROSZENIE

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej i Zarządca nieruchomości Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Budowlane „KMM” Sp. z o.o., uprzejmie zapraszają wszystkich członków Wspólnoty Mieszkaniowej na zebranie, które odbędzie się dnia 06.03.2024r ( środa ) o godz. 17.00 w biurze Administracji KMM ul. Broniewskiego 4 lok.103 w Toruniu.

Proponowany porządek obrad :

Otwarcie zebrania.

Przedstawienie sprawozdania finansowego Wspólnoty Mieszkaniowej za 2023r

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Wspólnoty.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu gospodarczego i ustalenie wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad prowadzenia funduszu remontowego.

Podjęcie uchwały w sprawie zasad naliczania odsetek od nieterminowych płatności.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kolejności robót remontowych.

Podjęcie uchwały w sprawie zaakceptowania sposobu rozliczenia CO za sezon grzewczy 2022/2023 oraz tekstu jednolitego Regulaminu rozliczania kosztów zakupu energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania w mieszkaniach nieruchomości Krasińskiego 106-110 w Toruniu

Sprawy bieżące.

Przekazanie tekstu jednolitego Regulaminu rozliczania kosztów zakupu ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej w nieruchomości Krasińskiego 106-110 w Toruniu.

Zakończenie zebrania

Close Menu