WM Legionów 13A – zawiadomienie o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie suchych drzew.

Szanowni Mieszkańcy,
Wspólnota Mieszkaniowa Legionów 13A w Toruniu zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, informuje o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie suchych drzew (6 sztuk gatunek: Klon acer L) znajdujących się na skarpie obok bramy wjazdowej. Ewentualne uwagi prosimy wnosić do Administracji Wspólnoty do dnia 31.01.2023.

Close Menu