WM Lubicka 10 – przeglądy elektryczne

Administracja Wspólnoty informuje, iż w dniach:

-23.11.2023. (czwartek) godz. 17:00-19:00
-25.11.2023. (sobota) godz. 12:00-13:00

w budynku przy ulicy Lubicka 10 będą przeprowadzane obowiązkowe pomiary elektryczne w mieszkaniach w zakresie:

  • pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (inaczej pomiary skuteczności zerowania lub pomiary impedancji pętli zwarcia)
  • pomiary rezystancji izolacji obwodów I-fazowych
  • pomiary rezystancji izolacji obwodów III-fazowych
  • pomiary wyłączników różnicowoprądowych
  • pomiary rezystancji uziomów instalacji odgromowej (pomiary rezystancji uziemienia)

Przegląd wykonywany będzie przez pracowników firmy Zakład Usług Technicznych KONSERWATOR.

Prosimy o udostępnienie mieszkań.

(Podstawa prawna – Ustawa Prawo Budowlane – Art. 62 pkt.1 , pkt. 2 Dz.U .z dnia 7 lipca 1994 Nr 89 poz. 414)

Close Menu