WM PCK 3-5A – Walne Zebranie Wspólnoty

Zarządca nieruchomości Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Budowlane „KMM” Sp. z o.o., uprzejmie zaprasza wszystkich członków Wspólnoty Mieszkaniowej na zebranie, które odbędzie dnia 22.02.2022r  ( wtorek ) o godz.17.00 w sali budynku  Szkoły Podstawowej nr 3 przy  ul. Legionów 210  w Toruniu.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Przedstawienie sprawozdania finansowego Wspólnoty Mieszkaniowej  za 2021r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przeksięgowania środków.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Wspólnoty.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu gospodarczego Wspólnoty i ustalenie wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu. 
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia granicy  nieruchomości wspólnej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad naliczania odsetek od nieterminowych płatności.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu porządku domowego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu użytkowania garaży i miejsc postojowych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu zasad rozliczania energii cieplnej i wody.
 11.  Podjęcie uchwały w sprawie rozliczania niedoborów na tytule woda i ścieki.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie montażu  klimatyzatorów.  
 13. Podjęcie uchwały w sprawie korzystania z przyległych ogródków. 
 14. Sprawy  bieżące.
 15. Zakończenie  zebrania.
Close Menu