WM Polna 8CD, 8EF, 8GH – wymiana wodomierzy głównych w budynkach

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. zawiadamiają, iż 13 kwietnia 2022r. (środa) w godzinach 8.00-10.30 planowana jest wymiana wodomierzy głównych rejestrujących pobór wody w nieruchomościach:
• Polna 8 C w Toruniu,
• Polna 8 D w Toruniu
• Polna 8 E w Toruniu,
• Polna 8 F w Toruniu,
• Polna 8 G w Toruniu,
• Polna 8 H w Toruniu.
Przewidywany czas wykonania czynności służbowych przypadający na jeden wodomierz wynosi ok. 10-30 minut.

Powyższe może spowodować czasowe zakłócenia w dostawie wody do nieruchomości oraz pogorszenie jakości wody po ponownym włączeniu.

Close Menu