WM Polna 8CD – Walne Zebranie Wspólnoty

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej i Zarządca PIB „KMM” zapraszają wszystkich członków  Mieszkaniowej przy ulicy Polnej 8 C-D w Toruniu na zebranie, które odbędzie się dnia  28.03.2022r (poniedziałek) o godz. 16.30  w lokalu nr 1 przy ulicy Polnej 8F w Toruniu.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Zebrania
  2. Przedstawienie sprawozdania finansowego Wspólnoty Mieszkaniowej  za 2021r
  3. Podjęcie uchwały w sprawie  przeksięgowania środków. 
  4. Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia absolutorium dla Zarządu Wspólnoty.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia  rocznego  planu gospodarczego i ustalenie wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu.
  6.  Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu  do zatwierdzania zmian wysokości  stawki na tytule ochrona i monitoring.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie opłat  za  wysyłaną korespondencję  do właścicieli lokali.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie wyborów uzupełniających do Zarządu Wspólnoty.
  9. Sprawy  bieżące.
  10. Zakończenie  zebrania.
Close Menu