WM Polna 8CD – Zebranie wspólnoty 25.03.2024.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej i Zarządca PIB „KMM” zapraszają wszystkich członków Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Polnej 8 C-D w Toruniu na zebranie, które odbędzie się dnia 25.03.2024r (poniedziałek) o godz. 16.30 w lokalu nr 1 przy ulicy Polnej 8F w Toruniu (administracja osiedla).

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie Zebrania.
2.Przedstawienie sprawozdania finansowego Wspólnoty Mieszkaniowej za 2023r.
3.Podjęcie uchwały w sprawie przeksięgowania środków.
4.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Wspólnoty.
5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu gospodarczego i ustalenie wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną.
6.Sprawy bieżące.
7.Zakończenie zebrania.

Close Menu