WM Polna 8EF – Walne Zebranie Wspólnoty

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej zaprasza wszystkich członków Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Polnej 8 E-F na zebranie, które odbędzie się w dniu16.02.2022r.  ( środa ) o godz.17.00 w stołówce Szkoły Podstawowej nr 5 w Toruniu przy ulicy Żwirki i Wigury 1.

Proponowany porządek obrad :

  1. Otwarcie Zebrania.
  2. Przedstawienie sprawozdania finansowego Wspólnoty Mieszkaniowej  za 2021r.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  przeksięgowania środków.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia absolutorium dla Zarządu Wspólnoty.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia  rocznego  planu gospodarczego i ustalenie wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany treści uchwały nr 2/2011 z dnia 22.03.2011r    w sprawie  rozliczenia różnic w odczytach liczników głównych a indywidualnych.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie  wyborów rozszerzających skład Zarządu Wspólnoty.
  8. Sprawy bieżące.
  9. Zakończenie  zebrania.
Close Menu