WM Polna 8GH – zebranie wspólnoty 07.03.2024.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej i Zarządca PIB „KMM” zapraszają wszystkich członków Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Polnej 8 G-H na zebranie, które odbędzie się dnia 07.03.2024r (czwartek) o godz. 17.00 w lokalu nr 1 przy ulicy Polnej 8F w Toruniu (Administracja osiedla).

Proponowany porządek obrad :

  1. Otwarcie Zebrania.
  2. Przedstawienie sprawozdania finansowego Wspólnoty Mieszkaniowej za rok 2023.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Wspólnoty.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przeksięgowania środków.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu gospodarczego Wspólnoty.
  6. Sprawy bieżące.
  7. Zakończenie zebrania.
Close Menu