WM Polna 8P – Walne Zebranie Wspólnoty

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej i Zarządca PIB „KMM” zapraszają wszystkich członków Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Polnej 8 P na zebranie, które odbędzie  się  dnia  23.03.2022r (środa)  o godz.17.00 w lokalu nr 1 przy ulicy Polnej 8 F w Toruniu (Administracja osiedla).

Proponowany porządek obrad :

  1. Otwarcie Zebrania.
  2. Przedstawienie sprawozdania finansowego Wspólnoty Mieszkaniowej  za rok 2021.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie  przeksięgowania środków. 
  4. Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia absolutorium dla Zarządu Wspólnoty.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia  rocznego  planu gospodarczego i ustalenie wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian do  Regulaminu zasad rozliczania energii cieplnej i wody zatwierdzonego Uchwałą 7/2006 z dnia 07.12.2006r
  7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu  do zatwierdzania zmian wysokości  stawki na tytule ochrona i monitoring.
  8. Sprawy  bieżące.
  9. Zakończenie  zebrania.
Close Menu