WM Rybaki 49A – zebranie wspólnoty 01.02.2024.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej i Zarządca nieruchomości wspólnej, uprzejmie zapraszają wszystkich Współwłaścicieli nieruchomości przy ul. Rybaki 49A w Toruniu na roczne zebranie Wspólnoty, które odbędzie się dnia 01.02.2024r (czwartek) o godz.17.00 w lokalu nr 1 w budynku przy ul. Rybaki 49A.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Zebrania
  2. Przedstawienie sprawozdania finansowego i Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przeksięgowania środków
  4. Podjęcie uchwały w sprawie rozliczania niedoborów zimnej wody
  5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Wspólnoty
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu gospodarczego i ustalenie wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną
  7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zakresu robót remontowych tarasów parterowych.
  8. Sprawy bieżące
  9. Zakończenie Zebrania.
Close Menu