WM Rynek Nowomiejski 14 / Prosta 2 – zebranie wspólnoty

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej i Zarządca części wspólnej Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Budowlane „KMM” Sp. z o.o., uprzejmie zapraszają wszystkich członków Wspólnoty Mieszkaniowej na zebranie, które odbędzie się dnia 20.11.2023r (poniedziałek) o godz.16.00 w biurze administracji przy ulicy Polnej 8F/1 w Toruniu.

Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór przewodniczącego zebrania.
3. Przedstawienie audytu finansowego.
4. Omówienie aktualnej sytuacji finansowej Wspólnoty.
5. Głosowanie nad uchwałą w sprawie utworzenia funduszu legalizacyjnego.
6. Głosowanie nad uchwałą w sprawie naliczania odsetek od nieterminowych płatności.
7. Głosowanie nad uchwałą w sprawie zwolnienia z obowiązku wnoszenia opłat z tytułu funduszu remontowego w zamian za wykonanie prac remontowych.
8. Sprawy bieżące.
9. Zakończenie zebrania.

Close Menu