WM Rynek Nowomiejski 18 – Zebranie wspólnoty 09.02.2024.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej i Zarządca części wspólnej Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Budowlane „KMM” Sp. z o.o., uprzejmie zapraszają wszystkich członków Wspólnoty Mieszkaniowej na zebranie, które odbędzie się dnia 09.02.2024r (piątek) o godz.17.00 w biurze administracji przy ulicy Polnej 8F/1 w Toruniu.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania.
 3. Przedstawienie sprawozdania finansowego Wspólnoty Mieszkaniowej za 2023r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Wspólnoty za 2023r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do zawarcia umowy o zarządzanie nieruchomością.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczego Wspólnoty.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie określenia granicy nieruchomości wspólnej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu porządku domowego.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu zasad rozliczania energiicieplnej i wody.
 1. Podjęcie uchwały wody zasad naliczania odsetek od nieterminowych płatności.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na dysponowanie częściami wspólnymi na  cele budowlane przez EIB S.A.

12. Sprawy bieżące.

13.Zakończenie zebrania.

-- 
Close Menu