WM Rynek Staromiejski 23 – Walne Zebranie Wspólnoty

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej i Zarządca  nieruchomości wspólnej uprzejmie zaprasza wszystkich współwłaścicieli  nieruchomości  przy ul. Rynek Staromiejski 23  w Toruniu  na Zebranie, które odbędzie się w piątek  dnia   21.01.2022r  o godz.14.00 w  lokalu administracji  ul. Sobieskiego 14 w Toruniu (na terenie Osiedla Słoneczne Tarasy).

Proponowany porządek obrad :

  1. Otwarcie Zebrania
  2. Przedstawienie sprawozdania finansowego Wspólnoty Mieszkaniowej  za 2021r
  3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Wspólnoty
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przeksięgowania środków
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia  rocznego  planu gospodarczego i ustalenie wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wymiany ciepłomierzy
  7. Zakończenie Zebrania.
Close Menu