WM Rynek Staromiejski 23 – Walne Zebranie Wspólnoty

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej i Zarządca nieruchomości wspólnej, uprzejmie zaprasza wszystkich współwłaścicieli nieruchomości przy ul. Rynek Staromiejski 23 w Toruniu na Zebranie, które odbędzie się dnia 23.01.2023r w poniedziałek o godz.14.00 w lokalu administracji ul. Sobieskiego 14 w Toruniu (na terenie Osiedla Słoneczne Tarasy).

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie Zebrania
 2. Przedstawienie sprawozdania finansowego Wspólnoty Mieszkaniowej za 2022r
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Wspólnoty
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przeksięgowania środków
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu gospodarczego i ustalenie wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na prace remontowe
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian do regulaminu rozliczeń energii cieplnej
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu zasad rozliczania wody
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania funduszu legalizacyjnego
 10. Sprawy bieżące
 11. Zakończenie Zebrania.
Close Menu