WM Słoneczne Tarasy – Zebranie wspólnoty 21.03.2024.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej i Zarządca nieruchomości wspólnej budynków przy ul. Podchorążych 2-4, ul. Sobieskiego 2-2a, 4, 6, 8, 10, 12-16 w Toruniu, uprzejmie zapraszają wszystkich Członków Wspólnoty Mieszkaniowej na Zebranie, które odbędzie się dnia 21.03.2024r (czwartek) o godz. 17.00 w lokalu Administracji przy ul. Sobieskiego 14 w Toruniu (na terenie Osiedla Słoneczne Tarasy).


Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Przedstawienie sprawozdania finansowego Wspólnoty Mieszkaniowej za 2023r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przeksięgowania środków.
 4. Informacja z działalności Zarządu Wspólnoty za 2023r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania i udzielenia absolutorium dla Zarządu Wspólnoty.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie planu gospodarczego i wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu częściami wspólnymi.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia zarządcy nieruchomości wspólnej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyborów uzupełniających do Zarządu Wspólnoty.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wymiany domofonów.
 10. Sprawy bieżące.
 11. Zakończenie zebrania.
Close Menu