WM Szosa Chełmińska 175A – Walne Zebranie Wspólnoty

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej i Zarządca części wspólnej Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Budowlane „KMM” Sp. z o.o., uprzejmie zapraszają wszystkich członków Wspólnoty Mieszkaniowej na zebranie, które odbędzie się dnia 24.02.2023r ( piątek) o godz.17.00 w biurze Administracji przy ulicy Polnej 8F/1 w Toruniu.
Proponowany porządek obrad :

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Przedstawienie sprawozdania finansowego Wspólnoty Mieszkaniowej za 2022r
  3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Wspólnoty.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu gospodarczego i ustalenie wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie rozliczania niedoborów na tytule woda i ścieki
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu zasad rozliczania energii cieplnej i wody zatwierdzonego Uchwałą 4/2018 z dnia 19.12.2018r
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wykonania rozbudowy boksu śmietnikowego
  8. Sprawy bieżące.
  9. Zakończenie zebrania.
Close Menu