WM Szosa Lubicka 4 – 4B – Informacja o rozbiórce budynku garażowo – magazynowego PSG.


Szanowni Państwo

Informujemy, iż odbyło się spotkanie Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Szosa Lubicka 4, 4a ,4b z wykonawcą inwestycji budynku garażowo – magazynowego PSG, firmą Dompol Sp. z o.o. Realizacja inwestycji przewidziana jest na dwa lata do 30.06.2025. W pierwszej kolejności wykonana zostanie rozbiórka budynków istniejących, która potrwa około 2 miesięcy. Ustalono, że na potrzeby rozbiórki istniejących budynków wygrodzony zostanie pas terenu wspólnoty równoległy do granicy – na linii gazonów. Wykonawca zapewnił, że dołoży wszelkich starań ażeby prace prowadzić w sposób jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców wspólnoty. Wszystkie szkody, zniszczenia zostaną odtworzone i posadzone tuje i krzewy.


Close Menu