WM Szosa Lubicka 4-4B – Walne Zebranie Wspólnoty

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej i Administracja PIB „KMM” uprzejmie zapraszają Współwłaścicieli nieruchomości na Zebranie, które odbędzie się w dniu 13.02.2023r o godz.17.00 (poniedziałek) w lokalu Administracji ul. Sobieskiego 14 w Toruniu (na terenie Osiedla Słoneczne Tarasy).

Proponowany porządek obrad :

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za 2022r
  3. Przedstawienie sprawozdania finansowego Wspólnoty Mieszkaniowej za 2022r
  4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Wspólnoty.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu gospodarczego Wspólnoty i ustalenie wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu zasad rozliczania kosztów energii cieplnej, wody i odprowadzenia ścieków zatwierdzonego Uchwałą 5/2022 z dnia 14.03.2022r
  7. Sprawy bieżące.
  8. Zakończenie zebrania.
Close Menu