WM Szosa Lubicka 4-4B – Walne Zebranie Wspólnoty

Zarząd  Wspólnoty  Mieszkaniowej i Administracja PIB „KMM”  uprzejmie zapraszają Współwłaścicieli  nieruchomości na Zebranie, które odbędzie się w dniu 14.03.2022r. (poniedziałek)  o godz.17.00 w  lokalu Administracji  ul. Sobieskiego 14 w Toruniu (na terenie Osiedla Słoneczne Tarasy).

Proponowany porządek obrad :Otwarcie zebrania.

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za 2021r
 3. Przedstawienie sprawozdania finansowego Wspólnoty Mieszkaniowej za 2021r
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Wspólnoty.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu gospodarczego Wspólnoty i ustalenie wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian treści Regulaminu Wspólnoty Mieszkaniowej w Rozdziale II – określenie granic nieruchomości wspólnej, w podjętej uchwale nr 4/2020 z dnia 01.12.2019r
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w treści Regulaminu Wspólnoty Mieszkaniowej w Rozdziale VI – zasady porządku domowego, w podjętej uchwale nr 4/2020 z dnia 01.12.2019r
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w treści Regulaminu Wspólnoty Mieszkaniowej Rozdziale III – Zasady rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, w podjętej uchwale nr 4/2020 z dnia 01.12.2019r
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu użytkowania garaży i miejsc postojowych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad naliczania odsetek od nieterminowych płatności.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania z przyległych ogródków.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia funduszu celowego na wymianę wodomierzy i ciepłomierzy.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie deklaracji ilości osób zamieszkałych
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad funkcjonowania funduszu remontowego
 15. Sprawy bieżące.
 16. Zakończenie zebrania.
Close Menu