WM Szosa Lubicka 4-4B – Zebranie wspólnoty 06.02.2024.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej i Administracja PIB „KMM” uprzejmie zapraszają Współwłaścicieli nieruchomości na Zebranie, które odbędzie się w dniu 06.02.2024r o godz.17.00 (wtorek) w lokalu Administracji ul. Sobieskiego 14 w Toruniu (na terenie Osiedla Słoneczne Tarasy).

Proponowany porządek obrad :

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za 2023r.
  3. Przedstawienie sprawozdania finansowego Wspólnoty Mieszkaniowej za 2023r.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Wspólnoty.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu gospodarczego Wspólnoty i ustalenie wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu.
  6. Sprawy bieżące.
  7. Zakończenie zebrania.
Close Menu