WM Poznańska 284-284A – Walne Zebranie Wspólnoty

Zarząd Wspólnoty i Zarządca nieruchomości wspólnej budynków przy
ul. Poznańskiej 284-284A w Toruniu uprzejmie zapraszają wszystkich członków Wspólnoty Mieszkaniowej na zebranie, które odbędzie się dnia 07.02.2022r.  o godz. 17.00 w Domu Muz   przy ul. Poznańskiej 52  w Toruniu.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Zebrania.
2. Przedstawienie sprawozdania finansowego Wspólnoty Mieszkaniowej za 2021r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przeksięgowania środków za 2021r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu gospodarczego i ustalenie wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu na 2022r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Wspólnoty.
6. Sprawy bieżące.
7. Zakończenie zebrania.

Close Menu