WM Widok 13-17 – Walne Zebranie Wspólnoty

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej i Zarządca nieruchomości wspólnej PIB „KMM” uprzejmie zapraszają Współwłaścicieli nieruchomości przy ul. Widok 13-17w Toruniu na zebranie, które odbędzie się 31.01.2023r (wtorek) o godz. 19.00 w suszarni budynku przy ul. Widok 13 w Toruniu.

Proponowany porządek obrad :

  1. Otwarcie zebrania
  2. Przedstawienie sprawozdania finansowego Wspólnoty Mieszkaniowej za 2022r
  3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Wspólnoty za 2022r
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu gospodarczego i ustalenie wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu zasad rozliczania energii cieplnej i wody.
  6. Sprawy bieżące.
  7. Zakończenie zebrania.
Close Menu