WM Wodociągowa 19 – Walne Zebranie Wspólnoty

Zarządca  nieruchomości wspólnej, uprzejmie zaprasza Współwłaścicieli  nieruchomości  przy ul. Wodociągowej 19 w Małej Nieszawce  na zebranie, które odbędzie się  dnia 26.01.2022r. w środę o godz. 15.30 w mieszkaniu nr 4 przy ul. Wodociągowej 19 w Małej Nieszawce.

Proponowany porządek obrad :

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Przedstawienie sprawozdania finansowego Wspólnoty Mieszkaniowej  za 2021r
  3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Wspólnoty za 2021r.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia  rocznego  planu gospodarczego i ustalenie wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wymiany wodomierzy.
  6. Sprawy  bieżące.
  7. Zakończenie  zebrania.
Close Menu